Mediation

Wat is Mediation
Mediation is het, onder begeleiding van een mediator, tot een oplossing komen bij een conflict. Zolang partijen belang hebben bij het vinden van een oplossing, heeft het zin om naar een mediator te gaan. Mediation is altijd vertrouwelijk en de uitkomst kan rechtsgeldig worden vastgelegd.

Bij een geschil is het vaak dat men uit woede en frustratie hun gevoel en denkwijze niet meer kan overbrengen, waardoor onderlinge communicatie stopt. Mediation biedt dan mogelijkheden. Ieder mens wil zich gezien en gehoord voelen maar ook gevoelens en wensen helder kunnen stellen en overbrengen. Duidelijkheid geeft rust!

Door duidelijkheid te scheppen, is men al veel dichter bij een oplossing dan men vaak vooraf dacht.

wist je dat
  • Ruim 80% van alle mediations in Nederland slagen naar tevredenheid van alle partijen. Dat zelfs in gemiddeld 3 tot 5 gesprekken.
  • De waarde van mediation is aanzienlijk en wordt ook door de Raad voor Rechtsbijstand ondersteund. 


Hoe werkt mediation

Denkt u dat mediation zou kunnen helpen in het oplossen van een geschil? Neem dan vrijblijvend contact op. In overleg zal de mediator, of u zelf, de andere partij uitnodigen voor een gratis kennismakingsgesprek.

Tijdens dit gesprek zal worden bekeken of het conflict geschikt is voor mediation en of alle partijen bereid zijn om naar een oplossing te werken. Na het overeenkomen van een mediationovereenkomst worden de mediationgesprekken gestart.

Tijdens mediationgesprekken zal de mediator de gesprekken begeleiden en partijen stimuleren om tot een gezamenlijke oplossing te komen. Tijdens mediation is alles wat er gezegd wordt vertrouwelijk en geldt een geheimhoudingsplicht.

Soms is het voor partijen wenselijk dat er iemand anders aan tafel aanschuift. Dat kan zijn een adviseur, advocaat of anderszins ondersteuning. Dat is mogelijk echter ten alle tijden dient dit vooraf kenbaar gemaakt te worden bij de mediatior. De mediator heeft als taak om de gesprekken eerlijk te laten verlopen en is daarbij neutraal en onpartijdig.

Wordt er tot een oplossing gekomen, zal deze worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Deze is rechtsgeldig maar kan ook nog door een notaris of rechter worden bekrachtigd. In geval van een scheiding spreken we van een scheidingsovereenkomst en in geval van ouderschap van een ouderschapsplan, deze worden altijd door de rechter wordt bekrachtigd. 

Locatie
Uiteraard is het mogelijk de gesprekken plaats te laten vinden bij ons op kantoor te Reuver. Indien wenselijk kunnen gesprekken bij u thuis of op een andere locatie plaats vinden. Wij maken regelmatig gebruik van flexibele spreekruimten op diverse locaties. Alles is mogelijk in overleg, ook hier geldt graag denken wij mee in mogelijkheden.