Wanneer er sprake is van een conflict en er samen over praten steeds moeilijker wordt, denken mensen al snel dat naar de rechter stappen de enige oplossing is. Daar komt men vaak lijnrecht tegenover elkaar te staan en zal er over het algemeen een verliezer en een winnaar worden aangewezen. Het rechtssysteem, waarbij iedere partij een eigen advocaat moet hebben en een onafhankelijke rechter uitspraak doet, is over het algemeen een lang slepend en kostbaar proces. De onderlinge relatie tussen partijen blijft dan veelal voor altijd onder druk staan.

win-win

Met mediation probeert men samen tot een voor alle partijen goede uitkomst te komen. Liever een win-win situatie, zodat men de onderlinge relatie niet onnodig onder druk zet.

In heel veel situaties is een onderlinge relatie onvermijdelijk en belangrijk dat men elkaar nog onder ogen kan komen. Hierbij kunt u denken aan ouders die samen de zorg voor hun kinderen dragen, maar ook buren, collega’s, teamleden, etc.

Mocht mediation niet tot een oplossing leiden, is de gang naar de rechter nog altijd mogelijk.