Mediator

Mediator en oprichtster van Compass is Joyce Rongen.

Vanuit haar gedrevenheid en passie voor het denken in uitdagingen en mogelijkheden, wil zij een bijdragen leveren als mediator. 

Na het afronden van de noodzakelijke studies, is zij MfN-geregistreerd en een kleinschalige mediationpraktijk begonnen. 

Tijdens haar loopbaan heeft Joyce veel te maken gekregen met de gevolgen van conflicten en het oplossen daarvan. Hierdoor wil zij graag voorkomen dat conflicten onnodig grote gevolgen krijgen, als men nog de mogelijkheid heeft samen tot een oplossing te komen. Joyce is behulpzaam in het uitdiepen waar emoties, standpunten en beweegredenen vandaan komen en dit ook over te brengen naar de ander. Het ontstaan van wederzijds begrip en ruimte voor oplossingen te creëren.

De kracht van Joyce als mediator ligt voornamelijk bij de conflicten waarbij een onderlinge relatie op het spel staat. Waarbij het wenselijk is om het conflict dusdanig op te lossen dat je daarna nog met elkaar door één deur kan.

Arbeidsverleden
Vanaf 2004 werkzaam als (interim) HRadviseur, werd zij voornamelijk gevraagd om wrijving op de werkvloer op te lossen en teams naar een hoger plan te tillen. Tijdens de crisis vanaf 2010, hielp zij werknemers met financiële problemen en kwam in aanraking met bewindvoering. De voldoening die het geeft om een gezin behulpzaam te zijn bleek groter, waardoor zij zich vanaf 2011 professioneel op bewind is gaan richten.

Het is voor Joyce en haar team kenmerkend; om te kijken naar mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden en met creativiteit tot oplossingen te komen.