Kosten

De totale kosten van mediation zijn afhankelijk van diverse factoren, maar het meest van de bereidheid tot overleg en oplossingen. Door een gestructureerde en tijdefficiënte werkwijze komen benodigde documenten secuur en toch vlot tot stand.

Geen enkele persoon of situatie is te vergelijken en daarom is mediation altijd maatwerk!

Om die reden wordt er niet gewerkt met pakketprijzen, en tijdens een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek een inschatting gemaakt, op basis van:

  • Wat zijn de verwachtingen – Kan de mediator u naar wens behulpzaam zijn?
  • Wat wordt het verloop – Welke documenten zijn er nodig en hoeveel gesprekken?
  • Zijn er kostenverlagend voorzieningen van toepassing?

Rechtsbijstandsverzekering        
Heb je een rechtsbijstandsverzekering? Dan is het mogelijk dat de kosten van de mediation door een NMI-gecertificeerde mediator gedekt worden. Zoek zelf in je polis naar de precieze voorwaarden voor deze dekking.

RvR

Raad voor Rechtsbijstand
Mensen met een lager inkomen kunnen recht hebben op subsidie via de Raad voor Rechtsbijstand, waardoor dat zij enkel een kleine eigenbijdrage betalen. 

Het standaarduurtarief bedraagt € 90,-, per uur, per cliënt.

Er wordt géén reistijd of reiskosten gerekend binnen het werkgebied.

Wilt u vooraf een kostenindicatie? Voorzie ons van een situatieschets, via e-mail of telefonisch op 085-4444630. Bijvoorbeeld, in het geval van een scheiding, bent u: Gehuwd? Zo ja, in gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden?, Heeft u minderjarige kinderen?, Is er een koopwoning?, Is er sprake van een onderneming?, etc.

De kosten als je níet kiest voor mediation
Twijfel je nog over het inschakelen van een mediator? Vraag je dan ook eens af wat het zou kosten om niet voor mediation te kiezen. Wat kost het conflict je nu al aan tijd, energie en geld? En wat zou het kosten om het conflict op een andere manier op te lossen? Bijvoorbeeld als beide partijen een advocaat inschakelen en het op een rechtszaak laten aankomen? Wegen de kosten mediation hier tegenop?